Kultura pamięci XX wieku w Polsce i Niemczech

Wersja językowa
Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

PA062649 038 rozlamana_europa05

Aktualności

Produkty historii? Stanowiska, cele i granice edukacji historycznej i obywatelskiej w Polsce i w Niemczech“. Seminarium dla animatorów pracy z młodzieżą

W dniach 06-12.08.2012 i 10-16.11.2012 Muzeum Powstania Warszawskiego i Jugend bewegt Europa e.V. w kooperacji z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży zapraszają do udziału w seminarium „Produkty historii? Stanowiska, cele i granice edukacji historycznej i obywatelskiej w Polsce i w Niemczech“, skierowanym do animatorów pracujących z polsko-niemieckimi grupami młodzieży.

W jakim stopniu historia wpływa na nasze postrzeganie nas samych i naszych sąsiadów? Czy doświadczenia historyczne odgrywają (jeszcze) rolę podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży? Dlaczego my, jako pedagodzy, podejmujemy zagadnienia historyczne w trakcie spotkań młodzieży i seminariów? Czy chcemy być „produktami” historii, czy też wolimy ją „produkować”? Jakie metody mogą być przydatne przy opracowywaniu takich tematów?

Zagadnienia i grupy docelowe

Seminarium skierowane jest do animatorów, którzy przeprowadzają projekty dla młodzieży związane z zagadnieniami międzykulturowymi, historycznymi, ale także i innymi. W uzasadnionych przypadkach zakwalifikować mogą się także edukatorzy dorosłych lub nauczyciele. Mile widziane są polsko-niemieckie organizacje partnerskie.

Animatorzy z Polski i Niemiec spotkają się na dwuczęściowym seminarium, w Szczecinie/Berlinie oraz w Warszawie. Wspólnie poruszymy zagadnienia związane z socjalizacją historyczną w rodzinach oraz odwiedzimy i zbadamy różne miejsca edukacji historycznej i obywatelskiej. Eksperci edukacji szkolnej i pozaszkolnej będą pozostawać do dyspozycji uczestników dyskusji. W trakcie seminarium zajmiemy się pytaniem, co powinniśmy wiedzieć o zróżnicowanych sposobach kształtowania interpretacji historii w rodzinach, szkołach i instytucjach pozaszkolnych, aby móc lepiej rozumieć zachowania uczestników spotkań młodzieży itd. Odpowiedzi szukać będziemy w trakcie wykładów, wizyt w instytucjach kultury pamięci w Polsce i w Niemczech, oraz wypróbowywania metod praktycznych. Ponadto uczestnicy seminarium będą współtworzyli materiały metodyczne, które zostaną następnie udostępnione szerszemu gronu odbiorców. Koncepcja i struktura pracy zostanie omówiona i wspólnie ustalona na początku seminarium.

Język seminarium

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Koszt

Całkowity koszt uczestnictwa w obu częściach seminarium (włącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem, kosztami programu, ubezpieczeniem, kosztami wstępu, wynagrodzeniami referentów i tłumaczy) pokrywają organizatorzy. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i powrotu z miejsc, w których odbędzie się seminarium (Szczecin, Berlin, Warszawa), oraz koszty koniecznych przejazdów komunikacją zbiorową na miejscu.

Czas i miejsce

Seminarium odbędzie się w dniach 06-12.08.2012 w Szczecinie/Berlinie oraz 10-16.11.2012 w Warszawie. Podział seminarium na dwie części ma służyć intensywnej pracy nad tematem w ramach grupy oraz dogłębnemu opracowaniu materiałów metodycznych. Z tego powodu udział w obu częściach seminarium jest obowiązkowy.

Miejsce seminarium w Szczecinie:
Międzynarodowe Centrum Spotkań i Studiów im. Dietricha Bonhoeffera
ul. Piotra Skargi 32
71-422 Szczecin

Miejsce seminarium w Berlinie:
Verein Fördern durch Spielmittel e.V.
Immanuelkirchstrasse 24
10405 Berlin
(Miejsce zakwaterowania w Berlinie zostanie podane później)

Miejsce seminarium w Warszawie:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
(Miejsce zakwaterowania w Warszawie zostanie podane później)

Certyfikat

Po udziale w obu częściach seminarium uczestnicy otrzymają certyfikat, zawierający opis tematów i działań podjętych w ramach seminarium.

Kontakt

Claudia Kleinert / claudia.kleinert@gmx.de / Tel. +49 30 29 36 49 42
Iwona Łatwińska / ilatwinska@1944.pl / Tel. +48 22 539 79 45

Formularz zgłoszeniowy

http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/17

Program

Produkty Historii - program