Kultura pamięci XX wieku w Polsce i Niemczech

Wersja językowa
Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

_MPW1129 DSC02312 Berlin-8

Aktualności

Architektura pamięci
(z cyklu Kultura pamięci XX w. w Polsce i w Niemczech)
polsko-niemieckie seminarium dla studentów

Architektura jest widocznym medium zbiorowej pamięci, która służy zachowaniu i reprezentacji pamięci w przestrzeni publicznej. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech rozwój architektury pamięci jest tematem aktualnym i szeroko dyskutowanym, nie tylko w kręgach eksperckich. Instytucje takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Pomnik Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie są przykładem tego, że koncepcje architektoniczne są współcześnie bardzo istotnym elementem przekazu merytoryczno-emocjonalnego wpisanego w instytucje pamięci.

Zagadnienia te stanowią punkt wyjścia do różnorodnych pytań, które będą stanowić oś przewodnią dyskusji, wykładów i tematycznych wycieczek przez wybrane części miast i instytucje w ramach seminarium: Jak czytać te budynki? Jakie tendencje towarzyszą rozwojowi architektoniczno-urbanistycznemu w Polsce i w Niemczech? Gdzie są podobieństwa, a gdzie rozbieżności w tworzeniu koncepcji budynków czy obiektów służących kulturze pamięci w obydwu krajach? Jak (powstające) instytucje pamięci wpisują się w architektoniczny całokształt miast? Jak okoliczni mieszkańcy reagują na istniejące lub zaplanowane instytucje służące pamięci?

Ponadto ważnym elementem seminarium będzie szeroko pojęte poznanie „drugiej strony” i uwzględnienie perspektywy Niemców i Polaków w dyskusjach na temat historii XX wieku i wynikających z niej aspektów tożsamości oraz wizji kultury pamięci.

W trakcie seminarium będziemy korzystać z różnorodnych, także nietypowych metod poznawczych i edukacyjnych. Celem seminarium jest nie tylko bierne przyglądanie się i przyjmowanie wiedzy. Praca kreatywna z wykorzystaniem aparatów fotograficznych, dyskusje, obserwacje, wymiana wrażeń i wniosków będą stanowiły istotną część naszego projektu.

Podczas naszej wspólnej, polsko-niemieckiej podróży po architekturze chcielibyśmy zaprosić Was do robienia zdjęć i utrwalania Waszych wrażeń. Następnie stworzymy z nich wielostronną galerię szczególnych momentów projektu!

Gdzie i kiedy?

Seminarium składa się z trzech związanych ze sobą części:

1-5 czerwca 2011 w Mikuszewie (woj. wielkopolskie, dojazd do Poznania lub Wrześni)

Pierwsza część projektu odbędzie się na dawnym pograniczu zaboru pruskiego i rosyjskiego, w symbolicznym „środku” między Warszawą a Berlinem. Tematem tej części będzie przede wszystkim lokalna kultura pamięci oraz zwiedzanie Poznania jako miasta stanowiącego szczególny splot dziejów polsko-niemieckich.

Referent prowadzący: Falko Reichardt, historyk i trener, pracownik MDSM Mikuszewo

8-14 sierpnia 2011 w Warszawie

W trakcie wycieczek tematycznych po różnych, nie tylko tych najbardziej znanych miejscach stolicy, przyjrzymy się nie zawsze oczywistej historii pamięci warszawskiej. Ponadto centralnym tematem seminarium będą dyskusje z architektami i ekspertami na temat nowopowstałych bądź powstających instytucji pamięci.

Referent prowadzący: Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego

5-9 października 2011 w Berlinie

Ostatnia część seminarium będzie służyła poznaniu wybranych niemieckich instytucji i trendów w kształtowaniu instytucji pamięci. Ponadto, poznając Berlin, przyjrzymy się temu, jak miasto to ponownie stawało się stolicą.

Referentka prowadząca: Cornelia Siebeck (historyczka i publicystka, doktorantka na Uniwersytecie Ruhry w Bochum)

Udział we wszystkich trzech częściach jest obowiązkowy. Nie można zgłosić udziału w tylko wybranej części projektu.

Kto?

Do udziału w seminarium zapraszamy studentów kierunków humanistycznych i artystycznych z Polski i Niemiec, zainteresowanych aktywnym udziałem w seminarium, dyskusjach i kreatywnej wymianie polsko-niemieckiej. Zachęcamy do przywiezienia ze sobą aparatu fotograficznego.

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odpowiedzenie na zawarte w nim pytanie kwalifikujące.

Projekt jest finansowany ze środków Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Ambasady RFN.

word_icon - Formularz zgłoszeniowy