Kultura pamięci XX wieku w Polsce i Niemczech

Wersja językowa
Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

_MPW1159 _MPW1152 29

Organizatorzy

Instytut Stefana Starzyńskiego

Instytut Stefana Starzyńskiego jest oddziałem Muzeum Powstania Warszawskiego. Ideą jego działalności jest nie tylko poszukiwanie historycznych korzeni miasta, ale i uczestnictwo w tworzeniu tożsamości współczesnej Warszawy. Poprzez projekty kulturalne Instytut opowiada o historii stolicy zapraszając do udziału młodych artystów, którzy angażują się w życie kulturalne i społeczne miasta. Działając na różnych obszarach kultury takich jak: teatr, muzyka, film, komiks, grafika, sztuka w przestrzeni miejskiej, Instytut jest otwarty na realizację nowych projektów. Do tradycji należą już stałe wydarzenia:

- spektakl teatralny przygotowywany przez młodych artystów z okazji obchodów Powstania Warszawskiego: 2006 „Gwiazdy spadają w sierpniu”, Monika Grochowska; 2007 „Triumf Woli”, Jan Klata; 2008 „Hamlet ‘44″, Paweł Passini; 2009 „Zawiadamiamy was, że żyjemy. Dubbing 44″, Marcin Liber; 2010 „Opowiem wam bajkę”, Paweł Łysek.

- Festiwal „Niewinni Czarodzieje - Tyrmand, Komeda, Polański”, który nawiązuje do odwilży po 1956 roku i kształtowania się powojennej Warszawy.

Instytut składa się z trzech działów: Działu Projektów Kulturalnych, Działu Edukacji Artystycznej i Działu Projektów Międzynarodowych. Poza tym w skład Instytutu Stefana Starzyńskiego wchodzi również Fotoplastikon Warszawski.

www.starzynski.1944.pl

Organizatorzy:

Iwona Łatwińska, koordynatorka projektu (ilatwinska@1944.pl)

tel.: +48-(0)22-5397945

Justyna Gmitrzuk (Gmitrzuk@1944.pl)

tel.: +48-(0)22-5397951

Jugend bewegt Europa e.V.

Jugend bewegt Europa jest stowarzyszeniem założonym przez grupę studentów w 2002 roku i działającym jako organizacja non-profit w Berlinie. Przedmiotem zainteresowań i działań Jugend bewegt Europa jest proces integracji europejskiej, a w szczególności wkład w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości. Stowarzyszenie organizuje różne imprezy i wydarzenia, w ramach których zainteresowani młodzi ludzie mają możliwość podejmowania tematów takich jak różnorodność, teraźniejszość i przyszłość Europy. Poprzez programy spotkań i wymiany młodzieży młodzi ludzie uczestniczą w dyskusjach, sesjach, konferencjach, seminariach, publikacjach dotyczących europejskiej kultury, nauki i społeczeństwa. W ten sposób budowana jest sieć osób oraz instytucji i organizacji zainteresowanych działaniem, polityką i społeczeństwem obywatelskim, aby umożliwić kontynuowanie wymiany na temat rozwoju Europy oraz dbać i pogłębiać wzajemne kontakty.

www.jugend-bewegt-europa.de

Organizatorzy:

Bela Böhme (b.boehme@jmc-berlin.org)

Stefan Neumann (sten9@gmx.net)

Daniel Seifert (d.seifert-grz@gmx.de)