Kultura pamięci XX wieku w Polsce i Niemczech

Wersja językowa
Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.

19                DSC02292

Organizatorzy

Instytut Stefana Starzyńskiego
Instytut Stefana Starzyńskiego jest oddziałem Muzeum Powstania Warszawskiego. Ideą jego działalności jest nie tylko poszukiwanie historycznych korzeni miasta, ale i uczestnictwo w tworzeniu tożsamości współczesnej Warszawy. Poprzez projekty kulturalne Instytut opowiada o historii stolicy zapraszając do udziału młodych artystów, którzy angażują się w życie kulturalne i społeczne miasta. Działając na różnych obszarach kultury takich jak: teatr, muzyka, film, komiks, grafika, sztuka w przestrzeni miejskiej, Instytut jest otwarty na realizację nowych projektów. Do tradycji należą już stałe wydarzenia:

- spektakl teatralny przygotowywany przez młodych artystów z okazji obchodów Powstania Warszawskiego: 2006 „Gwiazdy spadają w sierpniu”, Monika Grochowska; 2007 „Triumf Woli”, Jan Klata; 2008 „Hamlet ‘44”, Paweł Passini; 2009 „Zawiadamiamy was, że żyjemy. Dubbing 44”, Marcin Liber; 2010 „Opowiem wam bajkę”, Paweł Łysek.

- Festiwal „Niewinni Czarodzieje - Tyrmand, Komeda, Polański”, który nawiązuje do odwilży po 1956 roku i kształtowania się powojennej Warszawy.
Instytut składa się z trzech działów: Działu Projektów Kulturalnych, Działu Edukacji Artystycznej i Działu Projektów Międzynarodowych. Poza tym w skład Instytutu Stefana Starzyńskiego wchodzi również Fotoplastikon Warszawski.
www.starzynski.1944.pl

Organizatorzy:
Iwona Łatwińska, koordynatorka projektu (ilatwinska@1944.pl)
tel.: +48-(0)22-5397945

Justyna Gmitrzuk (Gmitrzuk@1944.pl)
tel.: +48-(0)22-5397951

Jugend bewegt Europa e.V.
proces integracji europejskiej, a w szczególności wkład w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości. Stowarzyszenie organizuje różne imprezy i wydarzenia, w ramach których zainteresowani młodzi ludzie mają możliwość podejmowania tematów takich jak różnorodność, teraźniejszość i przyszłość Europy. Poprzez programy spotkań i wymiany młodzieży młodzi ludzie uczestniczą w dyskusjach, sesjach, konferencjach, seminariach, publikacjach dotyczących europejskiej kultury, nauki i społeczeństwa. W ten sposób budowana jest sieć osób oraz instytucji i organizacji zainteresowanych działaniem, polityką i społeczeństwem obywatelskim, aby umożliwić kontynuowanie wymiany na temat rozwoju Europy oraz dbać i pogłębiać wzajemne kontakty.
www.jugend-bewegt-europa.de

Organizatorzy:
Claudia Kleinert (claudia.kleinert@gmx.de)
Stefan Neumann (sten9@gmx.net)